info@alor.lv(+371) 27701919
Režīms Neautorizēts lietotājs

IENĀKT

0
Svētku dāvanu ceļvedis ❤︎ IEPIRKTIES ONLINE, ❤︎ SAŅEMT VEIKALĀ ❤︎ !

PRIVĀTUMA POLITIKA

Sākumlapa

     1.  Mēs rūpējamies, lai mūsu rīcībā esošo personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Eiropas Savienības (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 no 27.04.2016) un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un labas prakses vadlīnijām.

Šī Privātuma politika ir izstrādāta, lai sniegtu informāciju par Klientu personas datu apstrādes aspektiem.
Alor.pro (Alor.lv) personas datu Pārzinis ir SIA „Skaistumpasaule”, juridiskās personas nr. 40103301863, juridiskā adrese: Strēlnieku iela 9-12a, Rīga, Latvija, LV-1010, epasta adrese: info@alor.lv (turpmāk “Alor.pro”, “Alor.lv”, “Mēs”, “e-veikals”).

    2. Ja Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties izvietotās preces mūsu e-veikalā tiešsaistē, viņš ar savu piekrišanu noslēdz Distances līgumu, lai e-veikalam iestājas pienākums izpildīt Pircēja pasūtījumu un Pircējam apmaksāt to.

    3. E-veikals apstrādā un apkopo tikai tos personas datus, kuri nepieciešami veiksmīgai preču pārdošanai un piegādei, pieprasot minimālu informāciju par Pircēju, tādi personas dati, kā: vārds, tālruņa numurs, epasts, piegādes vai saņemšanas adrese.

Lai varētu iegādāties preces ar PROF statusu, e-veikalam nepieciešama papildu informācija: vārds, uzvārds, pakalpojuma sniegšanas vieta, juridiskās personas reģistrācijas dati saloniem, saimnieciskās personas reģistrācijas dati privātiem meistariem, Ārstnieciskas personas identifikācijas numurs,  profesijas apstiprinājumi - tādi kā diplomi un sertifikāti. Papildinformācija nepieciešama, lai pirms PROF tiesību piešķiršanas, izvērtētu Pircēju piederību skaistumkopšanas profesijai un piedāvātu pārdošanai profesionālo sortimentu. Bez šīs papildus informācijas Alpr.pro nevar piedāvāt preču pārdošanu par PROF cenām un PROF sortimentam.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem, var tikt noteikti papildus specifiski noteikumi, par ko Pircējs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos personas datus e-veikalam.

    4. Personas dati tiek apkopoti un apstrādāti šādiem mērķiem: pirkuma tiesībām, pirkumu analīzei, preču pārdošanai, iepirkšanās vēsturei un pircēju lojalitātes programmas apkalpošanai. E-veikals ir tiesīgs veikt pieprasījumu datu bāzē, kurā apkopoti personas dati, kā arī tos analizēt, šķirot un iekļaut atlases kopās.

    5. Pievienojoties Pircēju bonusa, lojalitātes vai PROF programmai, Pircējs apliecina savu piekrišanu personas datu apstrādei. E-veikalam iesniegtie personas dati tiek aizsargāti un apstrādāti kā konfidenciāla informācija, ieskaitot datus, kas par pircēju un veikto pasūtījumu tiek saglabāti e-veikala pasūtījumu sadaļā.

    6. Datu apmaiņa starp Pircēju, bankām un maksājumu karšu centru notiek šifrētā veidā, lai garantētu Pircēja personas datu un bankas rekvizītu drošību. E-veikalas darbiniekiem nav piekļuves Pircēja konfidenciālajiem maksājuma kartes bankas rekvizītiem un maksājumu kartes datiem - šāda veida informācija nekur nesaglabājas un neglabājas.

   7. E-veikals veic visus pasākumus, tajā skaita infotehnoloģiskos un organizatoriskos, lai aizsargātu apkopotos personas datus. Piekļūt šiem datiem, apstrādāt vai manīt tos, var tikai e-veikala darbinieki, kas ir īpaši pilnvaroti šādu darbību veikšanai.

   8. Datu apstrādei e-veikals var pilnvarot citas juridiskās personas (pilnvarotos datu apstrādātājus), ar nosacījumu, ka ar šādu datu apstrādātāju ir noslēgts līgums, kas paredz, ka pilnvarotā datu apstrādāja pienākums ir rīkoties ar personas datiem kā ar konfidenciālu informāciju un garantēt personas datu aizsardzību atbilstoši likumā noteiktajā prasībām. Šādi pilnvarotie apstrādātāji ir e-veikala sistēmas, kases programmatūras pakalpojumu sniedzēji, bankas maksājuma daļas nodaļas, programmatūras izstrādes un uzturēšanas partneri, loģistikas un mārketinga pakalpojumu sniedzēji.

   9. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju par saviem personas datiem un iepazīties ar tiem, pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt personas datu izlabošanu, pieprasīt personas datu ierobežošanu, pieprasīt personas datu dzēšanu, pieprasīt personas datu pārnešanu, kā arī tiesības, kas saistītas ar automatizēto apstrādi, tiesības saņemt uzraudzības iestādes sniegto novērtējumu. Turklāt pircējam ir tiesības atsaukt savu agrāk doto piekrišanu personas datu apstrādei. Lai saņemtu informāciju un iepazītos ar saviem personas datiem, pircējam jānosūta attiecīga satura pieprasījums uz epastu info@alor.lv.

   10. E-veikals var sūtīt pircējam ziņojumus par pasūtījuma statusu, jaunumu ziņojumus, kā arī pircēju apmierinātības aptaujas un piedāvājumus, ar pircēja epasta adreses vai īsziņu (SMS) starpniecību. Pircējam ir iespēja jebkurā laikā atteikties no piedāvājumu un jaunumu ziņojumu saņemšanas, aizsūtot “Atrakstīties” vai “Delete” atslēgas vārdu kā atpakaļ sūtījumu, vai nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz epastu info@alor.lv , vai sekojot epasta vēstulē sniegtajiem norādījumiem.

   11. Pircējam ir iespēja jebkurā laikā iepazīties ar saviem personas datiem un daļēji vai pilnībā tos mainīt, pieslēdzoties vietnes alor.pro (alor.lv) sistēmai vai nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz epastu info@alor.lv. Pircējs var pieprasīt arī savu personas datu izdzēšanu, nosūtot attiecīgu rakstisku pieprasījumu uz epastu info@alor.lv
E-veikals mainīs un/vai izdzēsīs pircēja personas datus pēc tam, kad būs noteikta pircēja identitāte.

  12. Pircēja personas dati tiek glabāti līdz Distances līguma izpildīšanai vai piecus gadus no pēdējā pirkuma brīža.

  13. Gadījumā, ja personas datu apstrāde notiek, īstenojot jaunu mērķi, kas atšķiras no tā, kuram personas dati sākotnēji tika iegūti, vai apstrādes veikšanai nav saņemta datu subjekta piekrišana, Pārzinis rūpīgi izvērtē šīs jaunās apstrādes pieļaujamību. Nosakot, vai personas datu apstrāde, īstenojot jaunu mērķi, saskan ar to, kuram personas dati sākotnēji tika iegūti, Pārzinis cita starpā ņem vērā:
(1) to mērķu, kuriem personas dati sākotnēji tika iegūti, saistību ar turpmāk plānotās datu apstrādes mērķiem;
(2) personas datu veidu;
(3) turpmāk plānotās datu apstrādes iespējamās sekas attiecībā uz datu subjektu;
(4) piemērotu aizsardzības pasākumu esamību.

   14. E-veikals patur tiesības vienpusēji mainīt privātuma politiku, atbilstoši likumdošanai. Par izmaiņām Pārzinis paziņo datu subjektam ar e-veikala vietnes starpniecību.

   15. E-veikals savās vietnes izmanto sīkfailus, paziņojot par to pircējiem un klientiem, un lūdzot personas piekrišanu.

   16. Pircējam ir tiesības griezties valsts iestādē, kas veic Regulas Nr.2016/679/ES piemērošanas uzraudzību.
Personas Datu aizsardzību uzraugošo iestāžu kontaktinformācija pieejama to interneta vietnēs: Latvijā – www.dvi.gov.lv, Lietuvā – www.ada.lt , Igaunijā – www.aki.ee , Polijā – www.uodo.gov.pl


/ Privātuma politika apstiprināta ar SIA “Skaistumpasaule” valdes rīkojumu no 2021. gada 22. septembra Nr. 2021-09-1. Spēkā no 23.09.2021./